חפש בפינת יזכור

יהודה ועלון המשק


אברהם לוי  עורך העלון ושותפו שנים רבות.

אי  אפשר שלא לציין את תרומתו של יהודה לעלון המשק. יהודה היה מספר שנים חבר מערכת פעיל. בתקופת חברותו במערכת הוא היה הפעיל ביותר מבין החברים. תמיד יכולתי לסמוך עליו  כאשר פניתי אליו במשימות שונות של כתבות וראיונות, והוא עצמו גם יזם כתבות וראיונות משלו.
היה בכתבותיו משהו מרענן ושונה שהוסיף עניין לעלון.
היה נעים לשתף איתו פעולה: הוא ביקש להתייעץ ולשמוע את דעתי על הדברים שכתב והיה בא לבדוק שהתוצר הסופי יהיה בסדר. אמנם בשנה האחרונה ביקש לשחררו מהמערכת, אבל עדיין היה מדי פעם כותב ביוזמתו ואפילו מראיין אחרים. כמה ימים לפני ותו אמר לי שהוא  מכין כתבה לעלון לראש השנה והנה – נדם ליבו...
הוא יחסר לי מאוד  -   
                                                                    אברהם