חפש בפינת יזכור

קדיש לאנשי עין שמר

אשרי ההולך בתלם היום-יום הארוך עד קצהו
אשרי הנאמן אשר ללא ליאות כיתף את המשא הכבד
אשרי הבונה, הנוטע, מעמיק השורש עב הגזע, אשר גם ליבו, חלבו ומאודו
אשרי המגשים חלומות נעוריו הילוכו כבד -
אבל ליבו כציפור בין העפאים
אשרי העוצם עיניו וסביבו שחוק-ילדים המולת
בעלי החיים והכנף, המלאכה והחרושת ורשרוש העצים
אשר נטע אויר המולדת ימתק לו משורת מימיה ועוני
לחמה הפריחו את האדמה
אשריו וכי יאסף אל האדמה ימתקו לו רגבי עפרה
והאדמה אשר חונן והרוה תשיב לחיקו אהבה
.............................................................

מעין קדיש "תהילי עין שמר" / עלי אלון