חפש בפינת יזכור

ליהודה ושרה מעמית.

מה יותיר אחריו אדם עם לכתו
מה ישאיר?
יש שישאירו שירים
יש שישאירו ספרים
ישנם בעלי פרדסים –
אחרים – לבניהם נכסים
ישנם אומני הבמה
ויודעי נגינה תמה
ועוד ועוד...

נוכל להוסיף ולמנות
אך קיימים גם כאלה בריות
שאחריהם שובל של עקבות
טביעת פסיעות מעשיהם
נשארה בלב חבריהם
הפסיעות עדינות הם השאירו?
הצעדי עשייה הם הותירו?
עקבות ישרות של שכנוע
או עקבות פתלתלות של מדוע?
עקבות של אנשי עבודה
מלוא כל ליבם כבודה

טביעת מעשיהם הולכת עד האופק מושכת עשרות שנים – מעשים יחסים עקבות כאלה אינם מתכסים
כי אלה - יחסם עם חבריהם - היא יצירת חייהם


קדיש לחברי עין שמריתגדל ויתקדש האדם בחייו ובמותו

בשמחתו, בסבלו ובעמלו

יתברך וישתבח קיבוצנו באוהביו

אשר נתנו מחילם ללא חסך

וגמולם - טעם חייהם ועמלם

ואם תמו חיים של טעם – לא ייפקד זכר פועלם,

כי דרך ישרים לא תאבד

ותוחלת מעשיהם תעמוד לעד

ינבוט הזרע אשר זרעו

העץ יעשה פרי, הבית ישגשג

יהמה חיים וירבה דורות

שרה ויהודה האהובים שלנו

אדמת עין שמר אוספת אתכם היום

בעצב ואהבה אל חיקה

ימתקו לכם רגבי עפרה,

יהיו חייכם ומעשיכם צרורים בצרור חיינו

לנחמה ולתקווה