חפש בפינת יזכור

שיר שכתב דוד אליעז ובעלה של מירה אחייניתו של יהודה, לאזכרה

יהודה                             


כבר ירח שלם חלף עבר                                                          
ודמותך המרגיעה, הנינוחה                                                       
עדיין אופפת אותנו בעזות.                                                      
כל צעד ושעל לעבר חדרך                                                       
נמדד ברגשות דווי
על אבדנו של יקר 
      
כבר ירח שלם חלף עבר
ואתה דומם, שותק בתוך נבכי מחשבותינו
אך מצליל קולך לא נעדר רוגע
המשמש לנו אור בוהק בעיתות משבר

גם  אשת הנעורים שהלך אחריך במדבריות החיים
עדיין כבולה בקסמיך האופפים את זיכרונותיה 
והיא טווה זרים לעלילות החלוץ היפה,                                                      
אדום השיער, המושך ברתמות  הסוסים
כמו גיבור מיתולוגי.
                                                                                    
גם עצי הפרי בבוסתנך הקטן                                              
שפו ראש, וכאבם  המר ניכר היטב בעלוותם                         
ולא נותר בם אגל - טל, לבכות כאבם                                   
מי ישקם ומי ישיב רוחם
בהיעדר כפות ידיך המיובלות                                                                              
אך משקפות רכות - אהבה
לכל צמח עץ ורגב

מדודו