חפש בפינת יזכור

לסיום קטע זה כמה מלים על אחי ואחיותיי

האחות הבכורה – אסתר ז'ל עלתה בשנות השלושים המוקדמות, התחתנה עם דוד בליט ולהם בן – מאיר.

משה יצחק ז'ל – עלה לארץ לפניי, התחתן  עם שושנה (רוזה). בנו מרדכי בהט הוא היחידי מבני המשפחה שנתפס לדת, היחידי מכל תשעת הנכדים של אבא שעולה לקברו מדי שנה וגם לקברי דודותיו – אחיותיי, למשה הייתה נגריה בחיפה.
צבייה ז'ל – האחות שנשארה בחו'ל והושמדה  עם בעלה וילדיה בידי הגרמנים, היא הייתה יפה וטובה ללא גבול, היא טיפלה בי כמו אימא גם כשנישאה והקימה משפחה, לא שכחה אותי ודאגה לי.
רחל – אחותי השלישית עלתה לארץ לפניי, התחתנה עם יהודה דומיניץ, ולה בת יחידה ושמה מרים. רחל שתזכה לאריכות ימים ובריאות. בעלה נספה בתאונת רכבת במבואות חיפה.
ציפורה ז'ל – עלתה ארצה אחריי בשנות השלושים. נישאה לצבי קירשנר ולהם שני בנים ובת. מנחם, זאב ומירה.כולם נשואים עם ילדים.