חפש בפינת יזכור

דוד ליפסקי

 1904 - 1/12/1926


'דוד ליפסקי ממדריכי הקן השומרי בלודז', איש מרשים, שצפוי היה לו עתיד רב פעלים בקיבוץ שיוקם. היה אחד מארבעה האנשים הראשונים בקיבוץ עין גנים. מת בירושלים לאחר ניתוח בהיותו בן עשרים ואחת".
חניך הגימנסיה העברית ופעיל בקן לודז'

עלה לארץ ב- 1925. התבלט בשטח העבודה, ארגון וחברה,
נפטר ב- 1926 ממחלה ממארת.
בן 22 במותו.